Pinili ko ang larawan na nagpapakita ang pinakaimportante sa taong ito ay pera dahil para sa akin ang protagonista (Frankie) ay sobrang hilig sa pera na nakalimutan niya ang kanyang pinanggalingan at walang siyang galang sa kanyang tata cela at gusting. Nakikita din dito na wag maging sobrang nakadikit ang inyong emosyon sa pera. Ang pera ang nagpasira ng relasyon nila Frankie at ang kanyang mga magulang.

 

Sources: http://minorityfortune.com/wp-content/uploads/2009/08/greed2.jpg

Advertisements