Maraming dahilan ang tao kung bakit ang tao ay magdadaya o magkopya. maaari siya ay nakalimutan mag-aral, pwede rin na siya ay tamad, atbp. Minsan ang mga tao ay nakakatakas sa ginawang pagkopya pero kadalasan nahuhuli din sila. Ngayon sa sitwasyon 1 “ako” ay hindi nag-aral para sa mahalagang pagsubok pero ang aking kaibigan ay nag-aral. Magdadaya ba ako?

Ang sagot ko dito ay HINDI AKO MAGKOKOPYA. Para sa akin binibigay ang estudyante ng mga pagsubok para malaman ng guro kung naunawaan ng mag-aaral ang aralin at ito rin ay parang “alarm” sa estudyante pag bumagsak siya na magaral pa sa susunod na pagsubok. Pag nagdaya o nagkopya ka ng sagot walang benepisyo kasi wala kang matututo at sayang lang na nag-aral ka pa sa eskwelahan pag magdadaya ka lang.

Advertisements