Noong ako ay nasa Nursery, tinatawag akong Mr. Vitamin dahil palagi akong may dalang vitamin C at kinakain pagkatapos ng aming recess. Tinatawanan ako palagi kasi sinasabi nila na OA raw ako at hindi kailangan kumain ng bitamina. Ang ginawa ko ay hindi ko sila pinansin kasi alam ko na importante sa aking kalusugan ang kumain ng bitamina araw-araw.

Isang lingo sa Nursery, nagkaroon ng malaking sakit na nahawa ang maraming estudyante sa buong Nursery. Maraming nag absent dahil nagkasakit sila pero ako ay nanatiling malusog dahil  araw-araw kumakain ako ng Vitamin C. Sa tingin ko pito na lang kami sa klase na hindi nagkasakit. Pagbalik nila nagpaturo sila ng aralin sa akin at kumopya ng mga handouts. Mula roon hindi na ako tinawagan na Mr. Vitamin.

Dito ko napatunayan na mas mahalaga ang iyong kalusugan kaysa sa mga iniisip ng ibang tao, kaya hanggang ngayon hindi ko nakakalimutan kumain ng aking bitamina.

Advertisements