Ang aking ina ay mabait at tulungin sa aking mga aralin. Kadalasan ang aking ina ay maintindihin sa mga bagay na walang kinalalaman sa eskwelahan pero pag tungkol sa pag-aaral siya ay nagiging mahigpit sa akin.

Tuwing may PT ako ginagawa ng nanay ko ay sasabihin niya sa akin na gumaya ako ng reviewer. Pagkatapos kong gumawa ng reviewer, pinapasagot niya ito sa akin na may takdang oras na kailangan kong matapos ito. Kung lumampas ako ng oras dadagdagan niya ang oras na mag-aaral ako. Sa araw ng PT, gumigising ang aking nanay ng maaga para siguraduhin na ako ay nagbabalik-aral sa aking nagawang reviewer.

Nagiging mahigpit ang aking nanay tuwing may pagsubok o PT. Minsan nais kong hindi na lang ako pakialaman ng nanay ko pero alam ko na ginagawa niya ito para sa aking kabutihan. Nagawa pa niyang magising ng maaga para lang makita kung nag-aaral ako. Maraming sakripisyo ginagawa niya para lang sa akin. Kaya para sa akin ang nanay ko ay ang pinakamabuting nanay sa mundo.

Advertisements