Bilang bahagi ng lipunang ito, ako mismo ay maging matapat sa mga gagawin ko. Maninigurado ako na hindi ako magdadaya sa aking mga pagsusulit at ibang gawain. Pipigilan ko na ang mga nagtutukso sa mga ibang tao. Pangako ko na mag-aaral ako bago ako may manood ng tv.

Advertisements