Sa librong Florante at Laura, si Aladin at si Florante ay nasa gubat ng Higera. Narinig ni Aladin si Florante at umiyak dahil sa kanyang karanasan. Nais niyang puntahan si Florante at nang nagkakita sila, may dalawang leon na gutom na gutom. Linaban ni Aladin ang mga leon at linigtas si Florante.

Base sa nangyari, masasabi ko na isang mabuting tao si Aladin. Nasasabi ko na mabuting tao siya dahil hindi naman niya kilala si Florante pero tinulungan pa rin niya ito kahit siya ay maaring mamatay. Sa tingin ko ginawa ito ni Aladin dahil sa nakakaawang karanasan na naranas ni Florante at nakakaugnay din si Aladin dahil halos pareho rin ang naranasan ni Aladin.

Importante  ang itong pang-yayari dahil magiging malapit sila Aladin at Florante at may importanteng gagawin sila sa mga susunod na Kabanata.

Advertisements