Batay sa Kabanata 1-24, ang unang pumapasok sa utak ko ay ang hindi pantay-pantay na pagtrato sa mga tao.  Karamihan ng mga kabanata ay nagpapakita ng abuso na ginagawa sa mga Pilipino at kung paano tinatanggap ng Pilipino ang mga abuso na ito. Makikita rin may mga kabataan na nais umunlad ang Pilipinas at magbago ang tingin sa kanila sa lipunan. Sa mga tauhan na si Basilio at Isagani, pinapakita ang determinasyon ng dalawang bata na ito para magpatayo ng isang paaralan.  Nakita ko rin sa mga kabanata na ito ang pagpahalaga ng mga tauhan sa wika. Ngunit, nakakalungkot na mababa ang tingin ng mga tao sa wikang Pilipino.

Advertisements