Sa paanong paraan nakakatulong ang iyong produkto sa mga manggagamit? Lipunan? Kapaligiran? 

 

Gaano kaimportante ang papel ng itong produkto sa ating lipunan?

 

Sapat ba ang tulong gobyerno, trabarador atbp? 

Advertisements